Hoofd Andere Verder dan de universiteit reiken: de Op-Ed schrijven

Verder dan de universiteit reiken: de Op-Ed schrijven

Artikelzijbalk

PDF gepubliceerd 1 mei 2019

Inhoud hoofdartikel Main

Wan Yii Lee

Abstract

Lee_1.jpg


De afbeelding links is een post op Instagram, gemaakt door dichter Rupi Kaur. De post bevat een van haar geïllustreerde gedichten, geselecteerd uit haar poëziebundel melk en honing , vergezeld van een enkele hashtag (#love) als bijschrift. Deze woorden, kort en eenvoudig, hebben 7.574 likes verzameld (vanaf 3-12-2017), gevolgd door honderden reacties waarin fans hun vrienden taggen en beweren dat het gevoel zo echt is en dit is diep (Kaur). Kaur's Instagram-pagina staat vol met dergelijke berichten, afwisselend berichten van haar poëzie en foto's van zichzelf. Naast miljoenen volgers achter haar (en nul op haar volgende telling), haar gepubliceerde boek melk en honing is een New York Times Bestseller poëziebundel geworden, wat bijna ongehoord is voor een beginnend schrijver, laat staan ​​een beginnend dichter (Walker). Dit heeft aandacht getrokken voor de 25-jarige, geboren in Punjab, India, en opgegroeid in Canada. Ze wordt zelfs een Instapoet genoemd, een label dat verwijst naar haar katapult naar bekendheid door het gebruik van sociale media (Qureshi). Haar populariteit en charismatische aanwezigheid zijn onbetwistbaar en bereiken zelfs een niveau van aanbidding; journalist Rob Walker constateert dat fans tijdens haar poëzievoorstellingen (Walker) in de ban raken.


De afbeelding aan de rechterkant is daarentegen van de memepagina van Columbia University op Facebook, een van de vele universiteitspagina's waarop studenten herkenbare inhoud posten over gemeenschappelijke ervaringen in het universitaire leven. Een recente trend is de Rupi Kaur-meme, waarbij pagina's uit de poëziecollectie van Rupi Kaur worden bewerkt om ze in een andere context aan te passen (Milk and Honey Parodies). In het specifieke voorbeeld hierboven is het onderwerp van het gedicht veranderd in de algemene ervaring van overwerkte vermoeidheid in de universiteitsbibliotheek. Vele anderen zijn op de kar gesprongen en hebben memes gemaakt door de eenvoudige woorden van Kaur te herwerken, of gewoon door hun eigen willekeurig geënjamde verzen te schrijven en af ​​te tekenen met het handelsmerk - rupi kaur aan het einde. Terwijl haar populariteit als Instapoet blijft stijgen, blijven memes verschijnen die haar kunst bijtend nabootsen. Waarom is het vers van zo'n veelgeprezen dichter op Instagram ook gebruikt als voer voor memes op internet? Om deze schijnbaar uiteenlopende trends op sociale media te begrijpen, moeten we ons verdiepen in waarom Kaur's poëzie in de eerste plaats zo populair was.


De aard van de populariteit van Kaur is zo ongekend dat het zelfs de aandacht van de pers heeft getrokken en de gelederen van de De econoom , een gewaardeerde krant in tijdschriftformaat die publiceert over actuele zaken maar ook over cultuur. Vanwege de opkomst van Kaur tot het sterrendom, staat er:Poëzie bevindt zich midden in een renaissance en wordt aangedreven door een groep jonge, digitaal onderlegde Instadichters, zogenaamd vanwege hun vermogen om hun werk in beknopte, deelbare berichten te verpakken. ( Rupi Kaur vindt poëzie opnieuw uitHet verklaart de populariteit van Kaur als een wedergeboorte van het poëziegenre zelf, nu in een pakket dat kort is en, belangrijker nog, kan worden gedeeld. Het is deelbaar omdat dichters als Kaur emoties kunnen verwoorden die lezers moeilijk kunnen begrijpen (Rupi Kaur vindt poëzie opnieuw uit). Het hierboven getoonde gedicht van Kaur verwoordt inderdaad wat ze voelde toen ze een ongezonde relatie verliet: ik ging weg omdat hoe / langer ik bleef, hoe minder / ik hield van mezelf. En duidelijk resoneert dit met duizenden mensen, gezien het aantal likes en shares. Dit is zelfs te zien in een boekbespreking van melk en honing , waarin staat: Een gedicht van Kaur met de tekst ‘fall / in love / with your solitude’ is direct verteerbaar (Frans). Beknopt, verteerbaar, deelbaar - deze bijvoeglijke naamwoorden laten zien dat wat lezers leuk vinden aan Kaur's poëzie, is hoe universeel toegankelijk het is.


De econoom artikel belicht ook Kaur's begeleidende illustraties bij haar gedichten, die het esthetische deel uitmaken van haar Instapoet-pakket. Een voorbeeld is de minimalistische lijntekening van het ineengedoken meisje dat de strijd illustreert die in het gedicht hierboven wordt beschreven. Kaur zelf is zich zeer bewust van dit concept van een pakket; toen haar werd gevraagd naar haar illustraties, noemde ze het een Apple-manier om dingen te doen, een manier om de branding zo sterk te maken dat mensen kunnen herkennen dat dit een Rupi-gedicht is zonder de naam daar (Rupi Kaur vindt poëzie opnieuw uit). Hoewel de kwaliteit van haar gedichten altijd controversieel zal zijn omdat het een subjectieve kwestie is, is één ding duidelijk: Kaur is zich er zeer bewust van haar poëzie te brandmerken als een toegankelijk pakket dat deelbaar is, en ze is er duidelijk in geslaagd om het verkopen.


Ze heeft niet alleen haar poëzie gebrandmerkt, maar ze heeft ook zichzelf gebrandmerkt. Kaur faalt nooit om haar afkomst als immigrant uit Punjab en een gekleurde vrouw te benadrukken, en maakt het een deel van haar publieke persoonlijkheid om de strijd van minderheidsgroepen te vertegenwoordigen, en baseert zelfs sommige van haar poëzie op deze ervaring (Walker; Manosh). Toch blijft haar sociale media een site van positieve vastberadenheid door haar moeilijke strijd, zoals te zien is in een recente video op Instagram waar ze praat met Sophie Trudeau, een gendergelijkheidsactivist, over het onderwerp genezing (Trudeau). Een marketing- en sociologisch onderzoek zou dit een perfect voorbeeld van het underdog-effect kunnen noemen (Paharia et al. 775). Door uitgebreid onderzoek is de studie erin geslaagd de effectiviteit te bevestigen van merkprofielen die de factoren (1) extern nadeel en (2) passie en vastberadenheid in het vergroten van merkloyaliteit naar voren brachten (Paharia et al. 776). Het is duidelijk dat Kaur niet alleen accepteert dat hij de underdog is, maar zich er zelfs in koestert; Gevraagd naar de controverse die ze opwekt onder gevestigde leden van de literaire gemeenschap, zegt ze brutaal: ik pas niet in de leeftijd, het ras of de klasse van een bestverkopende dichter (Walker). Er zijn mensen uit de gevestigde orde, dat wil zeggen de traditionele literaire wereld van de uitgeverij, die kritiek hebben op het ambacht achter haar poëzie (of het gebrek daaraan), maar Kaur reageert nonchalant: goede kunst zal altijd grenzen overschrijden, en dat is wat de poortwachters ook zien (Frans). Aan de hand van marketingtips en -tricks heeft Kaur het underdog-effect met succes toegepast op zijn maximale potentieel, en het zelfs gebruikt om haar te beschermen tegen literaire kritiek op het establishment.


Dit schijnbaar ondoordringbare schild steunt op een nogal problematische logica, zoals Chiara Giovanni, een promovendus in vergelijkende literatuurwetenschap aan de Stanford University, opmerkt. In een opiniestuk op BuzzFeed merkt ze op dat wanneer critici Kaur proberen te bekritiseren voor kunstmatigheid, dit vaak wordt berispt door fans en Kaur zelf in naam van authenticiteit. Wanneer dat gebeurt,

nationaal-socialistische partij van amerika v.village of skokie


het wordt onmogelijk om het werk van Kaur te bespreken op een manier die verder gaat dan de bestaande dichotomie van vapiditeit versus rauwe eerlijkheid - en aangezien de morele hoge grond altijd degenen zal bevoordelen die wijzen op emotionele authenticiteit boven cynici die de dichter 'oubollig' noemen, deze tentoonstelling van pretentieloze openheid komt Kaur uiteindelijk ten goede. (Giovanni)Ze heeft dan ook een troef in handen: authenticiteit. Dit is het ultieme, niet-falsifieerbare verkoopargument voor haar merk. Ongeacht de feitelijke kwaliteit van haar gedichten, niemand kan de echtheid van Kaur's emoties in haar werk weerleggen, behalve Kaur zelf. Het establishment en al haar critici zien eruit als meer krachten die haar proberen neer te halen, maar wat ze verkoopt is een verhaal waarin ze op een anti-establishment manier boven hen uitstijgt. De meest ingenieuze marketingactie heeft elke oppositie omgezet in meer munitie.


Toch kan dit ook de sleutel zijn om te begrijpen hoe anti-establishment haar werk werkelijk is. Aarthi Vadde, een wetenschapper in de Engelse literatuur, heeft geschreven over het effect van de digitale publicatiescène op de hedendaagse literatuur, in het bijzonder over hoe het de toegangsdrempel heeft verlaagd en amateurs toegang heeft gegeven tot het toneel (27). Ze maakt echter duidelijk dat ze het ondermijnen van het establishment niet ziet als democratiserend door het toegankelijk te maken voor het publiek. In plaats daarvan stelt ze dat de publieke sfeer . . . [is] een altijd al gecommercialiseerde, geïndustrialiseerde en gepluriformeerde ruimte - met andere woorden, de publieke sfeer kan worden gezien als een ander soort vestiging, alleen met een ander stel regels (29). Deze regels worden bepaald door de moderne deeleconomie van vandaag, waar de waarde van een goed nu afhankelijk is van hoe deelbaar het is onder een publiek (30). Als het de massa aanspreekt en het waard is om onder mensen te worden gedeeld, wordt het zichtbaarder en gewaardeerd; als het niet populair is, sterft het automatisch weg. en als De econoom wijst erop dat deelbaar zijn inderdaad een belangrijk kenmerk is van Kaur's Instapoetry, een product dat zorgvuldig wordt gebrandmerkt en verpakt voor succes in zo'n wereld. Ondanks al haar ondoordringbare underdog-retoriek, onthult Kaur's navigatie door de wereld van sociale media zichzelf als een strategie die toegeeft aan een ander establishment, dat van populisme in de deeleconomie.


Dit is waar de meme om de hoek komt kijken. De eerste opvatting van het idee van een meme komt van Richard Dawkins, een evolutiebioloog, in zijn boek uit 1976, Het egoïstische gen . Hij bracht het idee naar voren van de meme, een culturele eenheid (of idee) die zelfzuchtig replicatie zoekt voor zijn eigen overleving in een competitie om geesten te infecteren als voertuigen voor die replicatie, net zoals een gen dat doet in biologische evolutie (206). Destijds verwees hij naar ideeën als slogans, mode, slanguitdrukkingen, enzovoort (206). Tegenwoordig is het woord gebruikt om te verwijzen naar een specifiek genre van online communicatie met geremixte, herhaalde berichten die snel worden verspreid door leden van een participatieve digitale cultuur met het doel een gesprek voort te zetten, zoals gedefinieerd door Bradley E. Wiggins en G. Bret Bowers, geleerden van mediacommunicatie (1886). Deze participatieve digitale cultuur verwijst naar onze online cultuur met relatief lage toetredingsdrempels in termen van participatie, creatie en delen. Het is deze algemene cultuur die de thuisbasis is van de memescape, d.w.z. de virtuele, mentale en fysieke rijken die internetmemes produceren, reproduceren en consumeren (1891, 1893). Wiggins en Bowers pleiten er specifiek voor om memes te zien als artefacten van participatieve digitale cultuur om de aspecten van productie en consumptie te onderstrepen die betrokken zijn bij het leven van een meme (1891). We kunnen zien hoe het tentoongestelde voorbeeld past bij een dergelijke definitie van een online meme. Geproduceerd door een lid van de digitale participatieve gemeenschap van de Columbia-memepagina, voert de meme een remix uit door de woorden gestopt met van je te houden in het originele gedicht te vervangen door mijn huiswerk af te maken en een fictieve titel toe te voegen - Butler Library - terwijl de rest van de afbeelding overblijft hetzelfde. Het wordt geconsumeerd door andere leden van deze community, die het likes geven en hun vrienden taggen in de reacties, en het zo snel delen in een gesprek.


Maar velen slagen er niet in om memes te maken met die deelbare kwaliteit, dus wat maakt de Rupi Kaur-meme eigenlijk succesvol? Volgens Ken je meme , een uitgebreide online catalogus van memes, creëerden sommige online gebruikers die haar poëzie niet leuk vonden de Kaur-meme als een parodie; het was een opzettelijke uitspraak over Kaur's poëzie zelf ('Milk and Honey'-parodieën). Dit lijkt op Greenpeace's Let's Go! Arctic meme-campagne, die sommige communicatiewetenschappers gebruiken als een voorbeeld van het gebruik van memetische ironie als delegitimerend discours (Davis, Glantz en Novak 62). Door het bedrijfsimago van Shell, een oliemaatschappij met plannen voor olieboringen in het Noordpoolgebied, na te bootsen en te bespotten, wist Greenpeace met succes Shell als instelling binnen hun memes te onttronen, waardoor het imago van Shell van goedgepolijst naar belachelijk ging (77). Evenzo omzeilt iedereen die een Rupi Kaur-meme maakt op slimme wijze het debat tussen onoplosbare vapiditeit en rauwe eerlijkheid (zoals naar voren is gebracht door Giovanni). In plaats daarvan gebruiken ze de meme om haar nadrukkelijk te delegitimeren als het embleem van Instapoetry en de meedogenloos populistische deeleconomie waar waarde gelijk staat aan deelbaarheid. De memes bootsen de beknoptheid, transparantie en waarheid van haar verzen na om precies die kwaliteiten te benadrukken. De poëzie zag er authentiek en diepgaand uit, maar lijkt nu pretentieus en oppervlakkig, algemeen toepasbaar op elke situatie, zoals huiswerk maken in Butler Library. Zelfs de geïllustreerde afbeelding lijkt nu in plaats daarvan op een emotioneel overdreven mock-up van een student die dramatisch bezwijkt aan wanhoop in een foetushouding. De meme werkt als een manier voor leden van de participerende digitale gemeenschap om op humoristische wijze de instellingen die Rupi Kaur vertegenwoordigt te delegitimeren.


In feite is het communicatiegenre van memes uniek geschikt als reactie op de producten van Kaur. Met behulp van de casestudy van de Qin-meme op Taobao, identificeerden onderzoekers Junhua Wang en Hua Wang enkele criteria voor het succesvol verspreiden en overleven van memes, waarvan eenvoud de belangrijkste is (270). Deze functie maakte de Qin-meme gemakkelijk te repliceren en snel te begrijpen door gebruikers (270). Dus als Kaur's poëzie wordt bestempeld als uniek persoonlijk en diepgaand, wat zegt het dan als het ook functioneert als een succesvolle meme, wiens succes wordt gevoed door eenvoud? De meme is een passend antwoord omdat de omvang van zijn eigen populariteit een subversief bewijs is van de nauwelijks verhulde eenvoud van de originele inhoud. Het gebruik van het genre van memes om populistische instellingen te ondermijnen heeft zijn eigen ironische geschiktheid, aangezien memes zelf ook afhankelijk zijn van hun deelbaarheid als artefacten of producten om te overleven. Terwijl we analyseren hoe de Rupi Kaur-memes een digitaal vaardige manier zijn om de originele inhoud te bekritiseren, mogen we niet vergeten dat zelfs memes geen uitzondering zijn op de populistische instellingen die de Rupi Kaur-meme indirect bespot. De meme van Rupi Kaur delegitimeert daarom niet alleen de poëzie van Kaur, maar legitimeert zichzelf en de mensen erachter op een intellectuele of culturele hoogte op een onaangename manier - in feite maakt het een ironische, zelfspot over hoe elk radertje in de machine van deelbaarheid, zowel de poëzie van Kaur als het meme-genre, moeten in dit licht kritisch worden bekeken.


Deze ironische zelfspot is terecht omdat juist de impasse tussen het authentieke en het ironische de kern vormt van de internetcultuur, volgens Jonathan L. Zittrain, huidig ​​directeur van Berkman Klein Center for Internet & Society van Harvard en auteur van boeken over internet (392). Hij geeft het voorbeeld van een speler in World of Warcraft die in het echte leven was gestorven, wat leidde tot een virtuele wake voor haar personage in het spel dat werd gehouden door haar online gilde van vrienden, maar ze werden virtueel afgeslacht door een ander gilde als een grap (392). Hoewel schijnbaar onethisch of onnodig, gebruikte het virtuele bloedbad ironisch genoeg het spel om een ​​andere authentieke waarheid te onthullen, het feit dat mensen het spel zelf veel te serieus nemen. Evenzo, de Rupi Kaur-meme tenen die dunne lijn tussen authenticiteit en ironie. Hoewel ironisch genoeg een deelbare meme wordt gebruikt om de populistische instellingen achter Kaur's poëzie naar voren te brengen, is de poging tot authenticiteit ingebed in het aan de kaak stellen van waardering op basis van deelbaarheid, zelfs terwijl de meme zelf niet dieper of minder afhankelijk is van deelbaarheid dan het origineel gedicht. Liggend op de grens tussen ironie en authenticiteit, delegitimeert de meme niet alleen de poëzie van Kaur, terwijl hij zichzelf op een voetstuk boven het populisme plaatst; het staat als een vanzelfsprekend en zelfbewust product van een wereld waarin alles alleen waarde heeft als het kan worden gedeeld, inclusief de meme zelf, en zo onze cultuur weerspiegelt voor wat het is.


Verdere iteraties van de meme in de reproductieketen laten alleen zien dat het hyperbolisch wordt uitgebreid tot exponentiële niveaus van absurditeit, zoals te zien is in de exposities op Ken je meme (een elegant voorbeeld hiervan zou zijn dat ik een hele / zak jellybeans / in mijn kont schoof) ('Milk and Honey'-parodieën). Hoewel schijnbaar irrelevant, kan de absurditeit waar memes naar neigen toch een indicator zijn van een generatie-malaise. De Franse existentialistische filosoof Albert Camus identificeerde ooit het absurde als geboren uit deze confrontatie tussen de menselijke behoefte [aan geluk en rede] en de onredelijke stilte van de wereld, en het zou deze kloof van zinloosheid zijn die zelfmoord tot de meest relevante filosofische vraag maakte (20 ). Hoewel het existentialisme niet nieuw is in de eenentwintigste eeuw, zou de ongebreidelde absurditeit in de memecultuur erop kunnen wijzen dat memes een kanaal zijn waarlangs de digitale generatie omgaat met hun onbeantwoorde roep om geluk en rede, of, met andere woorden, zin in het leven. Elizabeth Bruenig, een essayist over religie, politiek en cultuur, lijkt het ermee eens te zijn dat dit tegenwoordig een opkomende taal is onder jongeren; ze noemt zelfs de trend millennial surrealisme, verwijzend naar de surrealistische trend van de vorige eeuw, maar noemt het een digitale update in de taal van millennials. Door middel van hyperbolische en absurdistische memes gebruiken jonge consumenten hun digitale moedertaal om op humoristische wijze om te gaan met hun strijd om betekenis te vinden in een meer chaotische, postmoderne wereld (Bruenig). De poëzie van Rupi Kaur en de populistische instellingen die haar succes mogelijk maken, zijn symptomen van zo'n wereld. De memes die haar parodiëren, zijn een coping-mechanisme voor de angst die ontstaat wanneer authenticiteit eenvoudig kan worden gebruikt als een populistische troef en waar deelbaarheid de nieuwe absolute maatstaf van waarde is. Wanneer iemands waarde en bestaan ​​nu zo schaamteloos gebaseerd zijn op aardig gevonden en gedeeld worden, is het moeilijk om jongeren de schuld te geven van hun zorgen over de vraag of onafhankelijke authenticiteit en betekenis überhaupt bestaan. Wat is een betere manier om deze generatiebrede angst te uiten dan via een medium dat zelfspot is, maar ook, op een verlichtende manier, zelfbewust?


De trends van Rupi Kaur's voortdurend stijgende populariteit en de verspreiding van memes die haar poëzie parodiëren, zijn daarom niet echt verrassend. In plaats van ze te zien als trends die uiteenlopen, zou het nauwkeuriger zijn om ze als parallel te conceptualiseren, gevoed door dezelfde onderstroom van deelbaarheid in een culturele wereld die gevormd wordt door evolutionaire memetische logica zoals die voor het eerst werd bedacht door Dawkins, dat wil zeggen dat alleen de meest deelbare kan reproduceren en overleven. Dit maakt haar echt de titel van dichter voor de sociale media-generatie waard, zoals De econoom beweerd, maar op meer dan één manier - hoewel ze opgetogen was door fans die zich goed voelen bij het consumeren van haar effectieve merk, vormt haar poëzie ook perfect memevoer in de digitale participatiecultuur van vandaag, als een verfijnd statement van zelfspot absurditeit. In zo'n internettijdperk, waar je vrijwel omringd bent door delen van inhoud zoals die van Kaur, evenals absurdistische memes en alles daartussenin, kan je je alleen maar afvragen wat het werkelijk betekent om te bestaan ​​en echt authentiek te zijn. Maar misschien is deze vraag in feite een eeuwige vraag die van fundamenteel belang is geweest om deel uit te maken van welke sociale cultuur dan ook, alleen nu vernieuwd in de taal van de digitale autochtoon.

c3 dwarslaesie


GECITEERDE WERKEN

Baileys en Jameson in een Blue Java Cup. 25 oktober 2017, 14:41 uur Facebook-bericht.


Bruenig, Elisabeth. Waarom is millennial-humor zo raar? De Washington Post , 11 aug. 2017, https://www.washingtonpost.com/outlook/why-is-millennial-humor-so-weird/2017/08/11/64af9cae-7dd5-11e7-83c7-5bd5460f0d7e_story.html?utm_term= .6275c475b965


Camus, Albert. De mythe van Sisyfus . Vertaald door Justin O'Brien, Penguin Books, 2013.


Davis, Corey B., et al. 'Je kunt je SUV niet op Cute laten rijden. Let's Go!': internetmemes als delegitimiserend discours. Milieucommunicatie , vol. 10, nee. 1 juli 2015, blz. 62-83.


Dawkins, Richard. Het egoïstische gen . Oxford University Press, 1976.


Frans, Agatha. Instapoet Rupi Kaur is misschien controversieel, maar fans en boekverkopen staan ​​aan haar kant. Los Angeles Times , 12 okt. 2017, www.latimes.com/books/la-ca-jc-rupi-kaur-20171012-htmlstory.html.


Giovanni, Chiara. Het probleem met de poëzie van Rupi Kaur. BuzzFeed , 4 aug. 2017, www.buzzfeed.com/chiaragiovanni/the-problem-with-rupi-kaurs-poetry?utm_term=.mf9kJReAQ#.bkgdgZVYL.


Kaur, Rupi. Instagram-bericht door Rupi Kaur, 26 mei 2014. Instagram-bericht.


Manosj, Elyse. Rupi Kaur's gepubliceerde poëzie inspireert minderheden in de industrie, bespreekt belangrijke moderne kwesties. De Lamron , 22 maart 2018, https://www.thelamron.com/posts/2018/3/22/rupi-kaurs-published-poetry-inspires-minorities-in-industry-discusses-important-modern-issues.


'Melk en Honing' Parodieën. Ken je meme , 2 nov. 2017, knowyourmeme.com/memes/milk-and-honey-parodies.


Paharia, Neeru, et al. Het Underdog-effect: de marketing van nadeel en vastberadenheid door middel van merkbiografie. Tijdschrift voor consumentenonderzoek , vol. 37, nee. 5, januari 2011, blz. 775-790.


Qureshi, Huma. Hoe hou ik van thee? Laat het me Instagramen. de bewaker , 23 nov. 2015, www.theguardian.com/books/2015/nov/23/instapoets-instagram-twitter-poetry-lang-leav-rupi-kaur-tyler-knott-gregson.


Rupi Kaur vindt poëzie opnieuw uit voor de generatie van sociale media. De econoom , 1 nov. 2017, www.economist.com/blogs/prospero/2017/11/insta-iambs.


Trudeau, Sophie Grégoire. Instagram-bericht door Sophie Grégoire Trudeau, 25 november 2017. Instagram-bericht.


Vadde, Aarthi. Amateurcreativiteit: hedendaagse literatuur en de digitale publicatiescène. Nieuwe literaire geschiedenis , vlucht. 48, nee. 1, 2017, blz. 27-51.


Wandelaar, Rob. De jonge ‘Instapoet’ Rupi Kaur: van Social Media Star tot Bestseller Schrijver. De waarnemer , Guardian News and Media, 27 mei 2017, www.theguardian.com/books/2017/may/27/rupi-kaur-i-dont-fit-age-race-class-of-bestselling-poet-milk-and- Lieve schat.


Wang, Junhua en Hua Wang. Van een marktplaats naar een culturele ruimte: online meme als een operationele eenheid van culturele overdracht. Tijdschrift voor technisch schrijven en communicatie , vlucht. 45, nee. 3, 2015, blz. 261-274.

new york times co.v.us

Wiggins, Bradley E. en G. Bret Bowers. Memes als genre: een structurele analyse van de Memescape. Nieuwe Media & Maatschappij , vlucht. 17, nee. 11, 2014, blz. 1886-1906.


Zittrain, Jonathan L. Beschouwingen over internetcultuur. Tijdschrift voor Visuele Cultuur , vlucht. 13, nee. 3, 2014, blz. 388-394


Auteur Biografie

Wan Yii Lee

Wan Yii Lee '19GS is een major in vergelijkende literatuur en samenleving. Onderdeel van de Dual B.A. Programma tussen Sciences Po en Columbia, ze bracht haar eerste jaar en tweedejaars door in Le Havre, Frankrijk, waar ze sociale wetenschappen en rechten studeerde. Ze is nu betrokken bij de raad van bestuur voor Asian Pacific American Heritage Month en bij de Columbia Association for Foreign Affairs, met een bijzondere interesse in Zuidoost-Aziatische zaken. Ze komt uit Singapore en is van plan terug te keren om beleidswerk te doen in de openbare dienst na het behalen van een masteropleiding in ontwikkelingsstudies.

Artikeldetails

Uitgave Vol. 15 (2019) Sectie Onderzoek Hoe Yii Lee, W. (2019) te citeren. alles is een meme - rupi kaur. De Morningside-recensie , vijftien . Opgehaald van https://journals.library.columbia.edu/index.php/TMR/article/view/3456 Meer citatieformaten

Interessante Artikelen

Editor'S Choice

Bobby Art International v. Hoon
Bobby Art International v. Hoon
Columbia Global Freedom of Expression streeft naar een beter begrip van de internationale en nationale normen en instellingen die de vrije stroom van informatie en meningsuiting het beste beschermen in een onderling verbonden wereldwijde gemeenschap met grote gemeenschappelijke uitdagingen die moeten worden aangepakt. Om haar missie te bereiken, onderneemt en geeft Global Freedom of Expression onderzoeks- en beleidsprojecten, organiseert het evenementen en conferenties en neemt het deel aan en draagt ​​het bij aan wereldwijde debatten over de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie in de 21e eeuw.
Alexis Clark
Alexis Clark
Alexis Clark is auteur en freelance journalist. Ze schrijft over geschiedenis met een focus op ras, cultuur en politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog en het tijdperk van de burgerrechten. Ze is een bijdragende schrijver voor The History Channel met verhalen over de Afro-Amerikaanse cultuur, het leger en mijlpalen in sociale en raciale rechtvaardigheid.
Lohé Issa Konaté v. De Republiek Burkina Faso
Lohé Issa Konaté v. De Republiek Burkina Faso
Columbia Global Freedom of Expression streeft naar een beter begrip van de internationale en nationale normen en instellingen die de vrije stroom van informatie en meningsuiting het beste beschermen in een onderling verbonden wereldwijde gemeenschap met grote gemeenschappelijke uitdagingen die moeten worden aangepakt. Om haar missie te bereiken, onderneemt en geeft Global Freedom of Expression onderzoeks- en beleidsprojecten, organiseert evenementen en conferenties, en neemt deel aan en draagt ​​bij aan wereldwijde debatten over de bescherming van vrijheid van meningsuiting en informatie in de 21e eeuw.
Afdeling Revalidatie en Regeneratieve Geneeskunde
Afdeling Revalidatie en Regeneratieve Geneeskunde
Wat zijn brandwonden? Brandwonden zijn een soort pijnlijke wond veroorzaakt door thermische, elektrische, chemische of elektromagnetische energie. Roken en open vuur zijn de belangrijkste oorzaken van brandwonden bij oudere volwassenen. Brandwonden zijn de belangrijkste oorzaak van brandwonden bij kinderen. Zowel zuigelingen als oudere volwassenen lopen het grootste risico op brandwonden. Wat zijn de verschillende soorten brandwonden? Er zijn veel soorten brandwonden die worden veroorzaakt door thermisch, stralings-, chemisch of elektrisch contact.
Zohar Gosen
Zohar Gosen
Zohar Goshen doceert en schrijft over ondernemingsrecht en bestuur, effectenregulering en bedrijfsfinanciering. Zijn artikelen over ondernemingsrecht en effectenregelgeving worden vaak genoemd in de top tien van beste artikelen van het jaar door Corporate Practice Commentator, meest recentelijk in 2019 voor The Death of Corporate Law (NYU Law review), co-auteur met Sharon Hannes; in 2017 voor Principal Costs: A New Theory for Corporate Law and Governance (Columbia Law Review), co-auteur met Richard Squire; en in 2016 voor Corporate Control en Idiosyncratic Vision (Yale Law Journal), co-auteur met Assaf Hamdani. Goshen ontving in 2019 en 2006 de Willis L.M. Reese Onderwijsprijs. Hij is pas de derde herhaalde winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door de eindexamenklas. Goshen brengt zijn praktische ervaring op het gebied van effectenregulering naar zijn studiebeurs en onderwijs. Van 2008 tot 2011 was hij voorzitter van de Israel Securities Authority (Israël's Security and Exchange Commission). In deze functie en naast het managen van de respons op de wereldwijde financiële crisis van 2008 voerde hij belangrijke hervormingen van het ondernemingsbestuur door in de Israëlische ondernemingswet, richtte hij een gespecialiseerde rechtbank op voor ondernemingsrecht en effectenregelgeving, en voegde hij administratieve bevoegdheden toe aan het agentschap. Goshen is lid van de stuurgroep voor de New Special Study of the Securities Markets, en hij is een onderzoekslid van het European Corporate Governance Institute. Hij diende als griffier voor opperrechter Meir Shamgar van het Hooggerechtshof van Israël. Goshen is de directeur van het Centrum voor Israëlische Juridische Studies, dat het hele jaar door bezoekende Israëlische faculteiten en wetenschappers organiseert, en heeft uitgebreide connecties in de Israëlische juridische academie, het bedrijfsleven en de bar. Het centrum sponsort lezingen, seminars en conferenties.
De moesson over de Himalaya
De moesson over de Himalaya
Neerslag over de vlakte van Hindustan en langs de zuidelijke flank van de Himalaya wordt sterk beïnvloed door de moessontrog, waar de moesson-laagtes en depressies westwaarts over de Himalaya trekken. De neerslag die boven Nepal wordt waargenomen, wordt vanwege deze verstoringen als een feest beschouwd (Kraus, 1966; Nakajima et al., 1974). Het is echter gebleken dat de circulatie van de zuidwestelijke moesson over India, tot aan het Tibetaanse plateau, nauw verwant is aan de quasi-stabiele thermische anticycloon boven Tibet, de Tibetaanse Hoge (Hasten).
Nieuwe studie suggereert dat er tienduizenden zwarte gaten bestaan ​​in het centrum van de Melkweg
Nieuwe studie suggereert dat er tienduizenden zwarte gaten bestaan ​​in het centrum van de Melkweg